BỘ MÁY NHÂN SỰ CÔNG TY CỔ PHẦN NINZA

Công ty cổ phần NINZA xây dựng bộ máy nhân sự chuyên nghiệp với gần 100 nhân viên được kết nối và làm việc theo quy chuẩn khép kín nhầm phát triển nâng cao tối đa công suất làm việc, hỗ trợ các đại lý đối tác và người tiêu dung.

Thành phần bộ máy công ty

  • Phòng ban lãnh đạo
  • Phòng ban kinh doanh: Nghiên cứu thị trường, chăm sóc và hỗ trợ đối tác kinh doanh
  • Phòng ban hành chính: Bộ phận hậu cần xử lý các vấn đề hỗ trợ trong công ty
  • Phòng ban kế toán: Nơi tập trung xử lý các vấn đề tài chính
  • Phòng ban Marketing: Nơi nghiên cứu sản phẩm, đưa ra chiến dịch PR, lắng nghe về sản phẩm từ đối tác và người tiêu dung để hoàn thiện
  • Phòng ban bảo hành: Nơi tiếp nhận và hỗ trợ các sản phẩm phân phối
  • Phòng ban sửa chữa: Nơi các kỹ thuật viên sẽ tiến hành khắc phục lỗi sản phẩm
  • Phòng ban kho vận: nhiệm vụ kiểm tra và giao vận các sản phẩm tới các đối tác